Bonsilage Fit gras granulaat

/, Geit / Schaap/Bonsilage Fit gras granulaat

Bonsilage Fit gras granulaat

108.00

Bonsilage Fit gras granulaat

Gezonder melkvee met de hoogste levensproductie.
Het unieke inkuilmiddel Bonsilage Fit gras zet een deel van de suiker om in de energiebooster propyleen glycol. Dit resulteert in een gezonde energiebalans van suiker, melkzuur, azijnzuur en propyleenglycol. Uw koeien zijn fitter en hebben minder risico op slepende melkziekte en pensverzuring. Bovendien zijn ze sneller drachtig.

Innovatieve toevoeging aan kuilgras
De kwaliteit van kuilgras is van grote invloed op de gezondheid van melkvee. Bonsilage Fit gras is het eerste toevoegmiddel dat primair de gezondheid en het welzijn van de melkkoe verbetert met de inzet van specifieke, natuurlijke bacteriestammen. Hiermee wordt de hoogste levensproductie gerealiseerd. In het kuilgras wordt de natuurlijke omzetting naar het waardevolle propyleenglycol en azijnzuur bevorderd. Dit resulteert in een optimale penswerking en meer opneembare energie.
Beschrijving

Bonsilage Fit gras granulaat

Gezonder melkvee met de hoogste levensproductie.
Het unieke inkuilmiddel Bonsilage Fit gras zet een deel van de suiker om in de energiebooster propyleen glycol. Dit resulteert in een gezonde energiebalans van suiker, melkzuur, azijnzuur en propyleenglycol. Uw koeien zijn fitter en hebben minder risico op slepende melkziekte en pensverzuring. Bovendien zijn ze sneller drachtig.

Innovatieve toevoeging aan kuilgras
De kwaliteit van kuilgras is van grote invloed op de gezondheid van melkvee. Bonsilage Fit gras is het eerste toevoegmiddel dat primair de gezondheid en het welzijn van de melkkoe verbetert met de inzet van specifieke, natuurlijke bacteriestammen. Hiermee wordt de hoogste levensproductie gerealiseerd. In het kuilgras wordt de natuurlijke omzetting naar het waardevolle propyleenglycol en azijnzuur bevorderd. Dit resulteert in een optimale penswerking en meer opneembare energie.

Optimale penswerking
Bonsilage Fit gras bevat specifieke bacteriën die suikers omzetten in melkzuur. Vervolgens zetten zij een maximale hoeveelheid melkzuur om in producten met een hoge pH, waaronder propyleenglycol en azijnzuur. Hierdoor blijft de pens-pH op peil, zelfs bij veel aanbod van energierijk voer. De hoge pens-pH bevordert een optimale penswerking! Daarmee wordt het risico van pensverzuring en slepende melkziekte geminimaliseerd.

Meer opneembare energie
Propyleenglycol is een nieuwe vorm van energie: snel opneembaar en met een zeer hoge voederwaarde. Propyleenglycol geeft een directe activering van alle organen met als gevolg fittere koeien. De waardevolle propyleenglycol wordt aangemaakt onder invloed van de natuurlijke bacteriestammen in Bonsilage Fit gras. Dit gebeurt door omzetting van o.a. een deel van de suikers. Zodoende wordt de maximale norm voor suiker in het rantsoen niet overschreden (zie tabel). Tegelijkertijd wordt de opneembare energie verhoogd met de hoge voederwaarde van propyleenglycol.

Een tweede bron voor méér opneembare energie is de optimale penswerking als gevolg van de hoge pens-pH. Hoe hoger de pH, des te sneller groeien de pensbacteriën die celwanden van gras sneller en efficiënter afbreken. Dit resulteert in extra opneembare energie.

Met een suikerrijke graskuil bereikt het rantsoen al gauw de maximale normen.

Door toevoeging van Bonsilage Fit gras aan de graskuil resulteert in 80 gram minder suiker per kg drogestof in de kuil. Deze suiker werd omgezet in propyleenglycol die niet belastend is voor de pens en een zeer hoge voederwaarde levert.

Voor topkuilen
Bonsilage Fit gras wordt geadviseerd voor topkuilen van suikerrijk gras met een drogestofpercentage van 28 tot 55%.

EU-goedgekeurd
De specifieke bacteriestammen in Bonsilage Fit gras zijn goedgekeurd door EFSA voor gebruik in diervoeding. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) beoordeelt risico’s voor de voedselketen “van boer tot bord” inclusief de veiligheid van diervoeders en dierenwelzijn.

Goedgekeurd voor de biologische landbouw
Bonsilage Fit gras is goedgekeurd voor de biologische landbouw overeenkomstig de EU-verordeningen nr. 834/2007 en 889/2008. AT BIO-301.

Specificaties
Kosten inkuilmiddel €2,70 per ton
Dosering granulaat 0,5 kg per ton
Verpakking: zak 20 kilogram

Bekijk ook Bonsilage Fit gras vloeibaar