Privacybeleid

Privacybeleid

Privacy verklaring.

Cow Support Holland & Goat Support Holland
Labora 11
7776 SJ Slagharen

Tel: 06 53 87 42 32
Tel: 06 36 40 56 61
info@cow-supportholland.nl

KVK: 62494244

Hierna te noemen “wij”

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij vinden het dan ook onze verantwoordelijkheid om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In dit document leest u waarom wij uw gegevens verzamelen en wat wij hiermee doen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
Voor het verwerken van uw persoonsgegevens beroepen wij ons op grondslag 2 van de AVG. Om onze diensten en producten aan u te kunen leveren is het noodzakelijk dat wij uw gegevens vastleggen. Wij leggen enkel de gegevens vast die strikt noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeenkomst met u.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Voor het leveren van producten en diensten is het voor ons noodzakelijk de volgende gegevens vast te leggen;
– NAW-gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Rekeningnummer
– (indien aanwezig) KVK-nummer.

Het verzamelen van uw gegevens voor marketingdoeleinden.
Wij zullen uw gegevens alleen gebruiken voor marketingdoeleinden indien u daar zelf expliciet akkoord voor geeft. U heeft ten alle tijden het recht deze toestemming weer in te trekken. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor marketingdoeleinden van onszelf, wij zullen uw gegevens dus niet prijsgeven aan derden.

Bewaartermijn van uw gegevens.

Wij bewaren uw gegevens tot maximaal 5 jaar na de laatste overeenkomst die u met ons sluit. Dit termijn kan afwijken indien u daar zelf toestemming voor geeft. Bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden (nieuwsbrief).

Waar bewaren wij uw gegevens?

Wij zorgen ervoor dat uw gegevens veilig worden bewaard. Hierbij houden wij ons aan de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben opgeslagen in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie en verwijdering van uw gegevens? Dat kan, u dient hiervoor schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Wij zullen uw aanvraag binnen vier weken in behandeling nemen. Bij het indienen van uw verzoek bent u niet verplicht een reden op te geven.

In onze reactie aan u vindt u
– Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens
– Welke gegevens wij van u hebben verwerkt
– Hoe wij aan deze gegevens gekomen zijn

Heeft u eerder toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens en heeft u daar toch spijt van? U kunt uw toestemming ten alle tijden intrekken.

Heeft u klachten over de verwerking van uw gegevens?
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw gegevens kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij zullen dan kijken naar een, voor beide partijen, passende oplossing.

Mocht u met deze oplossing niet tevreden zijn, dan kunt u zich wenden tot de kantonrechter. U kunt zich daar beroepen op de rechtsbescherming die de Wet Persoonsgegevens u biedt. Wilt u meer informatie over het indienen van een klacht bij de kantonrechter? Alle informatie over dit traject vindt u op de website van de autoriteit persoonsgegevens.

Bent u verplicht uw gegevens aan ons te geven?
Wij kunnen u helaas niet van dienst zijn op het moment dat u geen persoonsgegevens aan ons wilt verstrekken. Wij beroepen ons op verwerkingsgrondslag 2 van de AVG. Gegevensverstrekking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.