Hoog Celgetal

/Hoog Celgetal
Hoog Celgetal2019-04-12T13:35:15+00:00

Hoog celgetal bij koeien

Hoog celgetal is een uitdrukking bij een verhoogde aantal wittebloedcellen per milliliter melk van de koe. De gemeten cellen in de monstername bestaan voor het grootste gedeelte uit witte bloedcellen en een klein deel uit epitheelcellen. Na een ontstekingsreactie van de koe op een ontsteking aan het uier/melkklier is er een verhoging van het celgetal. Dit wordt gevormd door de toegestroomde witte bloedcellen die de eigen afweer van koeien reguleren.

Verdacht celgetal melkkoeien en vaarzen
We spreken van een verdacht celgetal (uier) bij melkkoeien boven de 100.000 cellen per milliliter melk. Een celgetal boven de 250.000 cellen is een indicator voor een ontsteking in 1 van de kwartieren. Bij vaarzen is de drempelwaarde 150.000 cellen voor een ontsteking.

Chronisch celgetal koeien
We spreken van een chronisch celgetal wanneer koeien meerdere malen achter elkaar een verhoging hebben boven de 250.000 cellen. Een andere term die vaak gebruikt wordt is “miljonairs”, hiemee worden koeien met een celgetal boven de 1.000.000 cellen bedoeld.

Oorzaak hoog celgetal koeien
Niet alleen ontstekingen kunnen de oorzaak zijn voor een verhoging op het celgetal. Ook de weerstand, leeftijd, lactatiestadium en melkproductie hebben invloed op het celgetal van de koe.

Bron: https://www.gddiergezondheid.nl/diergezondheid/management/uiergezondheid/infectiedruk/diagnostiek/celgetal

Producten

Cow Support OSR bolus

Aanvullend diervoeder ter ondersteuning voor een goede opstart van uier en baarmoeder. Speciaal ontwikkelde bolus ter verhoging van de weerstand. De OSR bolus is een slow release bolus. De bolus heeft een release tijd van 12 uur en heeft een werking tot 10 dagen.

De OSR bolus is een aanvullend diervoeder ter verhoging van de weerstand van het dier. Door het geleidelijk vrijkomen ondersteunt de bolus de weerstand van het dier langere tijd.

Cow Support Plus bolus

Aanvullend diervoeder ter ondersteuning voor een goede opstart van uier en baarmoeder. Speciaal ontwikkelde bolus ter ondersteuning van de weerstand en het immuunsysteem. De bolus is een slow release bolus en heeft een release tijd van 12 uur en geeft ondersteuning tot 10 dagen.

De Plus bolus is een aanvullend diervoeder ter stimulans van de weerstand en algemene gezondheid van het dier. Door het geleidelijk vrijkomen ten opzichte van de Cow Support Flash Bolus ondersteunt juist deze bolus de weerstand van het dier voor langere tijd.

Master Mint

Master Mint is een uiercrème met 35% pure Japanse pepermuntolie.
Natuurlijk product en kent geen wachttijd.