Farm Solutions

Farm Solutions

Fijnstof reductie en aanpak van geurstoffen in stallen met Animal Live Plus

Een gezonde leefomgeving is essentieel voor de gezondheid en welzijn van staldieren. Onnatuurlijk hoge concentraties van fijnstof en geurstof (in de vorm van amoniak) in de dierenverblijven brengen deze in gevaar. Mede ook door druk vanuit de diverse overheden zien veehouders zich nu genoodzaakt om hun stallen met veel schoonmaakwater en chemische middelen te reinigen en met kunstgrepen zoals mechanische of chemische luchtwassers een beter leefklimaat voor hun boerderijdieren te realiseren. Sinds kort is er een duurzamer, 100% natuurlijk en zeer effectief alternatief. Dat alternatief is een systeem waarvan een continue stalreiniger gebaseerd op microbiologische componenten vormt de kern van een totaal nieuwe, innovatieve en dynamische aanpak. Dit systeem heet Dynamic Agro Cleaning. De beste manier om de werking van dit systeem uit te leggen is door eerst iets dieper in de problematiek te duiken.

Fijnstof reductie

Het is onderhand wel algemeen bekend dat fijnstof een bedreiging voor het milieu en de volksgezondheid vormt. In de maatschappelijke en politieke discussies rond dit onderwerp ligt de focus vooral op fijnstof reductie van het wegverkeer en de industrie. Maar ook in de veehouderij is fijnstof een issue dat de gezondheid van zowel de staldieren als de agrarische ondernemers in het geding brengt. De nabije omgeving van deze bedrijven kan ook onder de hoge concentraties fijnstof te lijden hebben. Waar veel betrokkenen nog niet bij stilstaan is dat fijnstof ziektekiemen en virussen aan zich bindt. Omdat fijnstof verstuift wordt dit constant door levende wezens ingeademd en is besmetting slechts een kwestie van tijd. Om dit tegen te gaan is het zeer frequent reinigen van stallen en dierenverblijven een noodzaak. Hier is veel arbeidstijd en schoonmaaktijd mee gemoeid.

Aanpak van geurstoffen

Omwonenden van stallencomplexen zoals pluimveebedrijven, varkensstallen, koeienstallen, geitenstallen en andere bedrijven die zich op veeteelt toeleggen melden met regelmaat, vaak afhankelijk van de windrichting, stankoverlast bij de lokale autoriteiten. Ook voor de betrokken ondernemers en hun dieren is de luchtkwaliteit van vitaal belang. Het is dan zaak de hoeveelheid amoniak drastisch terug te dringen en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Veel agrarische ondernemers proberen dit te ondervangen met kapitaalintensieve luchtwassers die danwel mechanisch werken en dus veel energie vragen of op een chemische wijze de lucht van amoniak en andere geurstoffen ontdoen.

" Animal Life Plus richt zich op het verbeteren van de leefomstandigheden van boerderijdieren. "

Deze innovatieve dynamische aanpak (continue stalreiniger) onderscheidt zich door de inzet van herwinbare grondstoffen en gebruik van microbiologische componenten. De methode bestaat uit een totaal concept van producten, een automatisch sproeisysteem en op uw situatie afgestemde werkwijze.

Men kan kiezen om een volledig automatisch systeem in de stal of stallen te hangen (dit is wel het advies) of handmatig de vloeistof in de stal aan te brengen.

Het geheim achter dit product is om continu een bepaalde hoeveelheid van micro-organismen in een omgeving te vernevelen die fijnstof (fijnstof is een drager van verschillende ziektekiemen) binden en een sterke daling van het ammoniak gehalte veroorzaken.

De gebruikers van het Animal Life Plus concept melden de volgende belangrijke zaken: daling van het ammoniak gehalte, minder stalstof, schonere stallen, minder schoonmaakwater nodig en bovendien minder schoonmaaktijd.

Hoe werkt het

Staldieren hebben veel baat bij een gezonde leefomgeving. Producten van Animal Life Plus helpen om dit op eenvoudige wijze te realiseren. De Animal Life Plus producten bevatten 100% natuurlijke bacteriën die organisch afval afbreken en omzetten in veilige en geurloze eindproducten.

Het begint met een eenvoudige schoonmaak van de wanden en vloeren van de stal met Animal Life Plus Clean. Vervolgens neemt het automatische sproeisysteem met Animal Life Plus Spray het over.

De vele mogelijkheden die de natuur ons biedt voor het schoonmaken en schoonhouden van dierenverblijven, zijn in volle ontwikkeling. Behalve een frisse schone stal, melden gebruikers vele andere voordelen: daling van het ammoniak, minder stalstof, schonere stallen, minder schoonmaakwater nodig en bovendien minder schoonmaaktijd en een prettiger werkomgeving. In plaats van problemen achter in de keten aan te pakken, grijpen onze producten de problemen direct bij de bron aan. 

Bovendien is het concept zeer energiezuinig, duurzaam, op iedere locatie toepasbaar en draagt het concept bij aan het verbeteren van uw bedrijfsresultaat. Met het  Animal Life Plusconcept verbeteren de verblijfsomstandigheden in de stal. Met alle voordelen die daar logischerwijs uit volgen. Wat het concept niet doet is desinfecteren. Bij correcte inzet van het Animal Life Plus concept, zult u merken dat eventuele tussentijdse desinfectie minder vaak noodzakelijk is.

The Dynamic Agro Cleaning concept

Het concept bestaat uit 3 verschillende producten. Er is een bewuste keuze gemaakt voor een drietal producten voor in de pot.

Clean na het leeghalen/schoonspuiten van de pot, daarna stro aanbrengen, dan starter op het stro aanbrengen vervolgens de spray die enkele malen per dag de pot voorzien van een dosis micro-organismen.   

“Goat Support Holland BV” is officieel dealer voor o.a. de geitensector en heeft ervaringen met het aanbrengen van micro-organismen in stallen.

Stal instrooimachine ( Strohmatic) bespaart 50% op uw stro kosten

De Strohmatic is een volledig automatisch stro instrooi systeemmachine.
Het transportsysteem kan flexibel de aan te leggen buizenlijn in de stal volgen en verdeeld via droppunten het kort gesneden stro tot bijna 90% stofvrij.
In de praktijk zult u zien dat u wel 50% van uw strokosten kunt besparen.


De 1e machine is medio 2020 operationeel in Nederland

Wij kunnen voor u of studie-club een demo regelen !